Bilans i jego struktura w przedsiębiorstwie spółdzielczym

Bilans to zestawienie majątku i źródeł jego pochodzenia, sporządzone na określony dzień z nieco większą szczegółowością oraz uwzględniające wartość poszczególnych pozycji. Bilans składa się z aktywów, które dają obraz poszczególnych składników majątku przedsiębiorstwa (środków gospodarczych) oraz z pasywów odzwierciedlającychCzytaj więcej...

Regulacje prawne rachunkowości przedsiębiorstwa spółdzielczego

Spółdzielnia stanowi dobrowolne i samorządne zrzeszenie osób, którego celem jest wspólne prowadzenie działalności gospodarczej w formie przedsiębiorstwa opartego na grupowej własności kierującego się potrzebami zrzeszonych członków. Spółdzielnie, w przeciwieństwie do innych form przedsiębiorstw, nie mają celów wyłącznie materialnych i Czytaj więcej...

Reklama dynamiczna jako przyszłość reklamy multimedialnej

Bardzo szybko statyczne bannery przestały wystarczać w kampaniach reklamowych w Internecie. Również na polu statycznego mailingu szukano ciekawszych rozwiązań. Użytkownicy sieci wykształcili doskonałe mechanizmy obronne i praktycznie nie zwracali uwagi na pojawiające się w różnych częściach serwisu bannery nie mówiąc już o klikaniu na nie. Czytaj więcej...

Metody i rodzaje reklamy statycznej w Internecie

Reklama statyczna jest najstarszym rodzajem reklamy internetowej. Pierwszą jej formą były bandery internetowe. Pierwsze pojawiły się w 1994 roku w serwisie www.hotwired.com. Oczywiście były wtedy jeszcze nie ustandaryzowane. Od tamtej pory bardzo się zmieniły. Przeszły transformację od formy statycznej do formy dynamicznej.Cechy charakteryzujące Czytaj więcej...