Udzielanie kredytów konsumenckich i pożyczek pieniężnych

Kredyty konsumpcyjne to przekazanie kapitału (przeważnie pieniężnego) przez wierzyciela (kredytodawcę) dłużnikowi (kredytobiorcy)na ustalonych warunkach. Dla dłużnika otrzymywanie kredytu oznacza powstanie zobowiązania. Jako wynagrodzenie za kredyt dłużnik musi zwyklezapłacić procent. Pożyczka jest umową, w której dający pożCzytaj więcej...

Zastosowanie spółki cywilnej

Według tradycyjnego poglądu spółka cywilna jest – w odróżnieniu od wszystkich pozostałych typów spółek (zarówno osobowych jak i kapitałowych – wyłącznie stosunkiem cywilnoprawnym (obligacyjnym). Nie posiada natomiast odrębnej podmiotowości prawnej wspólników.Głównym argumentem przemawiającym na rzecz tego stanowiska jest fakt, iż Czytaj więcej...

Organizacja - zarządzanie i kierowanie

Zarządzanie to pojęcie, z którym spotkamy się, na co dzień, podejmując działania w różnych instytucjach lub w życiu codziennym. Jest procesem złożonym składającym się z wielu działań osób pełniących funkcje kierownicze. Stanowi nieodłączny element funkcjonowania każdego przedsiębiorstwa, w którym ma miejsce proces gospodarowania Czytaj więcej...

Udoskonalanie procesu zarządzania na podstawie firmy X

Przedsiębiorstwo produkcyjne XYZ boryka się z pewnymi aspektami procesu zarządzania. Te najbardziej widoczne i bezpośrednio zagrażające jej funkcjonowaniu to problemy związane z systemem wynagradzania, jego niejasnych kryteriów oraz występowania tzw. syndromu braku odpowiednich ludzi na odpowiednich stanowiskach.    Pierwszy problem Czytaj więcej...

Biznes plan - jak stworzyć skuteczny plan biznesowy

Biznes plan to dokument, który pozwala przedsiębiorcom na stworzenie strategii i określenie celów swojej firmy. Bez dobrze opracowanego planu biznesowego trudno jest osiągnąć sukces w biznesie. W tym artykule pokażemy, jak stworzyć skuteczny plan biznesowy.Określenie celów biznesowychPierwszym krokiem w tworzeniu planu biznesowego jest określenieCzytaj więcej...

Czym tak właściwie jest transport?

Transport jest to przemieszczanie się osób lub towarów z jednego miejsca do drugiego, za pomocą różnych środków transportu. Od zarania dziejów ludzie pragnęli podróżować na większe odległości niż ich nogi by pozwalały, dlatego też wymyślali kolejne formy transportu. Wraz z postępem technologicznym i rozwojem przemysłu, transport stał Czytaj więcej...

Czym są projekty budowlane?

Projekty budowlane to dokumentacja techniczna, która zawiera wszelkie informacje i szczegóły dotyczące planowanej budowy lub przebudowy obiektu budowlanego.Są one niezbędne w procesie budowlanym, ponieważ spełniają wiele ważnych funkcji, takich jak m.in.:- Planowanie i projektowanie: projekty budowlane pozwalają na zaplanowanie i opracowanie Czytaj więcej...

Historia marek Audi i BMW

Historia Audi sięga początków XX wieku, kiedy to niemiecki inżynier August Horch założył w 1909 roku przedsiębiorstwo o nazwie August Horch Automobilwerke GmbH. W 1910 roku powstała marka Audi, która miała swoje korzenie w łacińskiej wersji nazwiska założyciela – słowo "Audi" to łacińska forma niemieckiego "Horch", co oznacza "słuchaCzytaj więcej...

Bilans i jego struktura w przedsiębiorstwie spółdzielczym

Bilans to zestawienie majątku i źródeł jego pochodzenia, sporządzone na określony dzień z nieco większą szczegółowością oraz uwzględniające wartość poszczególnych pozycji. Bilans składa się z aktywów, które dają obraz poszczególnych składników majątku przedsiębiorstwa (środków gospodarczych) oraz z pasywów odzwierciedlającychCzytaj więcej...

Regulacje prawne rachunkowości przedsiębiorstwa spółdzielczego

Spółdzielnia stanowi dobrowolne i samorządne zrzeszenie osób, którego celem jest wspólne prowadzenie działalności gospodarczej w formie przedsiębiorstwa opartego na grupowej własności kierującego się potrzebami zrzeszonych członków. Spółdzielnie, w przeciwieństwie do innych form przedsiębiorstw, nie mają celów wyłącznie materialnych i Czytaj więcej...

Reklama dynamiczna jako przyszłość reklamy multimedialnej

Bardzo szybko statyczne bannery przestały wystarczać w kampaniach reklamowych w Internecie. Również na polu statycznego mailingu szukano ciekawszych rozwiązań. Użytkownicy sieci wykształcili doskonałe mechanizmy obronne i praktycznie nie zwracali uwagi na pojawiające się w różnych częściach serwisu bannery nie mówiąc już o klikaniu na nie. Czytaj więcej...

Metody i rodzaje reklamy statycznej w Internecie

Reklama statyczna jest najstarszym rodzajem reklamy internetowej. Pierwszą jej formą były bandery internetowe. Pierwsze pojawiły się w 1994 roku w serwisie www.hotwired.com. Oczywiście były wtedy jeszcze nie ustandaryzowane. Od tamtej pory bardzo się zmieniły. Przeszły transformację od formy statycznej do formy dynamicznej.Cechy charakteryzujące Czytaj więcej...