Bank Rezerwy Federalnej (FED) a giełda w USA

Pisząc o giełdzie papierów wartościowych w USA nie sposób nie wspomnieć o (Federal Reserve, zwany w skrócie FED). Ta instytucja pozarządowa, a raczej jej zarząd (Federal Reserve Board) ma fundamentalne znaczenie nie tylko dla rynku papierów wartościowych, ale również dla całej gospodarki. Przez wielu Amerykanów, FED uważany jest za czwartą „gałąź” administracji rządowej, która w wielu kwestiach ma większy wpływ na gospodarkę niż nawet prezydent.

Mówiąc najprościej, FED jest centralnym bankiem Stanów Zjednoczonych, którego zadaniem jest stymulowanie gospodarki oraz utrzymywanie bezrobocia i inflacji na niskim poziomie. Postacią numer jeden w FED od ponad 13 lat jest niewątpliwie Alan Greenspan, 75-letni dziś ekonomista, odpowiedzialny za wszystkie decyzje FED. Według mnie, postać ta jest szanowana i poważana przez amerykańskich inwestorów w tak dużym stopniu,że największych turbulencji giełda może doświadczyć w momencie nagłego opuszczenia przez niego swego stanowiska.

Może wydawać się to nieprawdopodobne, jednak nigdy jeszcze rynek papierów wartościowych nie był w tak silnym stopniu uzależniony od decyzji jednego człowieka. Jako przykład mojej tezy podam niedawną próbę impeachmentu byłego prezydenta Billa Clintona. Mimo poważnych politycznych konsekwencji jakie to zdarzenie miało (a raczej „mogło mieć”) dla całej gospodarki, rynek papierów wartościowych jakby w ogóle tego faktu nie zauważył. Dlaczego? Alan Greenspan, mimo tysięcy prób zdesperowanych dziennikarzy, nie skomentował tej sytuacji nawet jednym słowem.

Głównym i najsilniejszym narzędziem oddziaływania FED na rynek papierów wartościowych jest możliwość podnoszenia i obniżania krótkoterminowych stóp procentowych, które banki pobierają od wzajemnych pożyczek krótkoterminowych. Jeżeli pojawia się groźba inflacji, stopy procentowe są podnoszone, zwiększając w ten sposób koszt pieniądza, co z kolei przekłada się na obniżenie poziomu inwestycji (w tym także inwestycji w papiery wartościowe). Zależność jest oczywista i nie wymaga dalszych wyjaśnień.

Mimo, że wymierne efekty redukcji/podniesienia stóp procentowych nie są w żadnym razie natychmiastowe, to jednak rynek papierów wartościowych reaguje na wszelkie takie działania błyskawicznie(w tym przypadku błyskawicznie oznacza zwykle pierwszych dziesięć minutod chwili ogłoszenia decyzji FED).

Oczywiście nie jest to jedyne zadanie FED w gospodarce amerykańskiej. Rezerwa Federalna pełni także rolę regulacyjną wobec instytucji finansowych (sprawdza zgodność prawną i rzetelność działania, ustala poziom rezerw obowiązkowych), ochronną wobec konsumentów, działa jako pożyczkodawca instytucji depozytowych (głównie w przypadku zagrożenia krótkoterminowej płynności)oraz, przede wszystkim, jest odpowiedzialna za politykę monetarną Stanów Zjednoczonych.

Jest jeszcze jeden wpływ FED na rynek papierów wartościowych o którym należy wspomnieć – operacje otwartego rynku. Jest to niewątpliwie najbardziej elastyczne narzędzie jakie FED ma w swojej dyspozycji (w zakresie regulowania zarówno polityki monetarnej jak i krótkoterminowych trendów giełdowych). Decyzje dotyczące operacji otwartego rynku podejmuje specjalnie w tym celu powołana komisja Rezerwy Federalnej – Federal Open Market Committee (FOMC).

Przeczytaj coś ciekawego: Bank wirtualny i bank internetowy