Geneza i pojęcie Total Quality Management (TQM)

TotalQuality Management najlepiej tłumaczyć jako „zarządzanie przez jakość”. Zarządzanie przez jakość jest bowiem formą „zarządzania przez cele”, gdzie celem jest ciągły wzrost jakości produktu. Zamiennie używa się także określenia – „kompleksowe zarządzanie jakością”. Ta wersja tłumaczenia TQM także ma sporo zwolenników.

TQMokreśla przede wszystkim filozofię przedsiębiorstwa. U podłoża owej filozofii leży zarówno kultura techniczna jak i organizacyjna czyli system idei, norm i wartości podzielanych przez pracowników przedsiębiorstwa. Koncepcja ta ma swe korzenie w sposobie myślenia zatrudnionych, co wpływa na ukształtowanie pożądanych warunków wewnątrz zakładowych pracy oraz stosunków z otoczeniem.

Koniecznym warunkiem skutecznego TQM jest zaangażowanie wszystkich pracowników, a wszczególności menadżerów, w nieustannym doskonaleniu produkcji oraz oferty usług. Należy zmienić także strukturę organizacyjną i utrwalenie praktyki. Menadżer musi dokonywać tego procesu stale, aż poprzednie nawyki przestaną funkcjonować.

Edward Deming, amerykański konsultant w zakresie kontroli i sterowania jakością, uznawany jest za ojca rewolucji TQM . Do dziś uważany jest za jednego z twórców japońskiego sukcesu gospodarczego.

Total Quality Management (TQM) jest systemem zarządzania,który bazuje na sposobie myślenia całego personelu. Bardzo dobrze przedstawia tę zasadę „łańcuch Deminga” pokazany na poniższym rysunku.

Istotne jest, aby zajmować się całością zagadnienia i w odpowiedniej kolejności, od początku do końca. Zdolnośćdo zapewnienia jakości w przedsiębiorstwie oznacza jednocześnie zdolność do osiągnięcia odpowiedniej wydajności. Jakość przedsiębiorstwana rynku oznacza więcej niż tylko jakość samego wyrobu. Obejmuje ona bowiem wszystkie usługi przedsiębiorstwa świadczone dla klienta.

Wszystkieogniwa, funkcje przedsiębiorstwa i współpracujący ludzie są zobowiązanido poprawy swojej własnej pracy i świadczeń wobec klienta. Zadowolenie klientów i współpracowników jest dla przedsiębiorstwa jednakowo ważne.