Reklama dynamiczna jako przyszłość reklamy multimedialnej

Bardzo szybko statyczne bannery przestały wystarczać w kampaniach reklamowych w Internecie. Również na polu statycznego mailingu szukano ciekawszych rozwiązań. Użytkownicy sieci wykształcili doskonałe mechanizmy obronne i praktycznie nie zwracali uwagi na pojawiające się w różnych częściach serwisu bannery nie mówiąc już o klikaniu na nie. Czytaj więcej...

Metody i rodzaje reklamy statycznej w Internecie

Reklama statyczna jest najstarszym rodzajem reklamy internetowej. Pierwszą jej formą były bandery internetowe. Pierwsze pojawiły się w 1994 roku w serwisie www.hotwired.com. Oczywiście były wtedy jeszcze nie ustandaryzowane. Od tamtej pory bardzo się zmieniły. Przeszły transformację od formy statycznej do formy dynamicznej.Cechy charakteryzujące Czytaj więcej...