Zalety Internetu i reklamy w Internecie

Dziś słowo Internet jest jednym z częściej spotykanych słów we wszystkich środkach przekazu. O Internecie czytamy w codziennej prasie, słyszymy o nim w radiu i telewizji. Jeszcze kilka lat temu ludzie podchodzili sceptycznie do nowo pojawiającego się zjawiska jakim był Internet. Dziś nikt już nie ma chyba najmniejszych nawet wątpliwości, żedostosowanie się do tego i nauczenie się korzystania z Internetu to w tej chwili prawie przymus.

Jakie korzyści niesie nam Internet:
• usprawnia i obniża koszty komunikacji
• zapewnia ciągły dostęp do niezbędnych i aktualnych informacji wszystkim zainteresowanym
• daje doskonałą łączność z potencjalnym klientem poprzez obecność firmy w sieci przez 24 godziny na dobę
• rozszerza praktycznie na cały świat zasięg dotarcia z ofertą do potencjalnego klienta
• umożliwia zawarcie transakcji od pierwszego dostawcy po końcowego odbiorcę
• obniża koszty badania rynku
• obniża koszty reklamy i promocji

Totylko przykładowe korzyści, które daje nam Internet. Ale Internet zmienia również całkowicie relacje firmy z jej klientami. Firma, która zaczyna funkcjonować w Sieci, zyskuje niemal natychmiastowy dostęp do partnerów na całym świecie. Ale też wystawia się na globalną konkurencję, gdyż rywalizujące między sobą przedsiębiorstwa są zaledwie o„kliknięcie obok”. W tradycyjnej gospodarce koszt tych poszukiwań często zniechęcał i skłaniał do zgody na niekorzystne nawet warunki. W Internecie warunki można porównać, nie ruszając się od komputera, a analizowane firmy mogą znajdować się nawet na, przeciwległych stronach świata.

Do najważniejszych czynników, które napędzają rynek należy niewątpliwie informacja. Szybki jej przekaz jaki umożliwia Internet zwiększa wydajność i zdolność do tworzenia bogactwa w danym społeczeństwie. Wzrost gospodarczy w społeczeństwach podłączonych do Sieci będzie nabierał coraz szybszego tempa, powiększając dystans dzielący je od społeczeństw pozbawionych do niej dostępu

Korzystającz Internetu masz dostęp do ludzi z całego świata. Ten krąg odbiorców musisz oczywiście ograniczyć, jeśli nie dostarczasz swojego produktu lubusługi zagranicę. Zwykle sensowne jest abyś kierował swoją ofertę jedynie do osób z kraju lub regionu - sam wiesz najlepiej, jakie są fizyczne ograniczenia Twojej działalności.

Kiedy już jednak wybierzesz docelowy obszar, reklamując się w Internecie możesz swoją ofertę przedstawić tysiącom osób. Każda z nich ma możliwość obejrzenia Twojego katalogu, zapoznania się z cenami, skontaktowania się z Tobą. Wyobraź sobie, w jaki sposób miałbyś tego dokonać tradycyjnymi metodami.I jakimi kosztami!

Pozwala na dokładne precyzowanie grupy odbiorców. Powiedzmy, że chcesz dotrzeć do 20-letnich studentów, zainteresowanych turystyką zagraniczną, mieszkających w miastach powyżej200 tysięcy mieszkańców, ale nie w Warszawie. Trudno byłoby tego dokonać tradycyjną reklamą, przez Internet to żaden problem.

Możnałatwo mierzyć jej skuteczność. Reklama internetowa pozwala Ci dowiedzieć się, ile osób na tyle zainteresowało się Twoją reklamą, że postanowiło odwiedzić Twoją stronę internetową. Przy bardziej zaawansowanych systemach możesz też prześledzić, skąd oni byli, w jakim wieku czy też którzy z nich dokonali zamówień. Jest to duża przewaga nadreklamą w gazecie, radiu czy telewizji. W tych środkach reklamy wszelkie dane, jeśli są, to szacunkowe. W reklamie internetowej wszystkojest dokładnie mierzone, co pozwala Ci na skuteczniejsze dobranie metodreklamy i jej odbiorców, zmianę tekstu reklamowego, itp.

Jej koszty są niższe niższe niż tradycyjnej reklamy. W radiu wydasz tysiące złotych za kilkadziesiąt sekund, w których nie sposób przekazać wszystkiego o swoim produkcie. Ogłaszając się w gazecie także musisz sięliczyć z grubymi tysiącami za małą ramkę. Drukowanie katalogów jest jeszcze droższe. Internet pozwala Ci stosunkowo niskim kosztem dokładnieprzedstawić swoją ofertę tysiącom osób.

Ponadto reklama w Sieci pozwala Ci na efektywne wykorzystanie Twoich pieniędzy przez dokładne dobranie grupy docelowej i mierzenie efektywności. Jeśli coś nie działa,od razu o tym wiesz i zmieniasz taktykę.

Przeczytaj coś ciekawego: Bank wirtualny i bank internetowy